PARTICULIER

Ook als particulier bent u bij ons aan het juiste adres. Wij verzorgen graag voor u uw aangifte Inkomstenbelasting. We begrijpen dat u liever niet te veel belasting betaalt. Logisch, maar iedere belastingplichtige dient zich wel te houden aan de Nederlandse Belastingwetgeving. Door onze ervaring en kennis op dit gebied weet u dat u nooit te veel belasting betaalt, door gebruik te maken van de alle fiscale mogelijkheden die er zijn.

Hieronder treft u een checklist aan met de benodigdheden die noodzakelijk zijn om tot een juiste aangifte te komen. Als U echter niet in staat bent om langs te komen op ons kantoor, kunnen wij ook de gegevens bij u ophalen. Na verwerking ervan ontvangt u uw bescheiden retour, tezamen met een berekening van uw aangifte.

Checklist

 • Jaaropgaven van u en uw eventuele partner van alle werkgevers en uitkeringsinstanties;
 • Door u ontvangen periodieke uitkeringen (alimentatie / lijfrenten);
 • Jaaropgaven van kredieten, persoonlijke leningen, aankopen op afbetaling, effecten, ontvangen dividenden, ingehouden dividendbelasting, en begin- en eindsaldi van al uw rekeningen. (Spaar- en Betaalrekeningen);
 • Bij aankoop van een huis de afrekening van de notaris en de kosten die u gemaakt heeft om een hypotheek af te sluiten. Ook bij wijziging van een hypotheek in de loop van het jaar de bijbehorende documentatie meebrengen; 
 • Indien nog niet bij ons bekend, de W.O.Z. beschikking van uw eigen woning. Indien u die niet heeft ontvangen bij aankoop van een huis in het belastingjaar moet u deze schriftelijk opvragen bij de gemeente waar u woont;
 • De W.O.Z. beschikking van uw eventuele tweede huis of beleggings onroerend goed;
 • Indien de ziektekosten zeer hoog zijn geweest (meer dan 10% van uw jaarinkomen), alle kosten die te maken hebben met ziekte en invaliditeit. Voorbeelden: tandarts, fysiotherapeut, enz.;
 • Betaalde alimentatie voor ex-echtgeno(o)t(e);
 • Betaalde giften/kerkbijdragen;
 • Het door de belastingdienst toegestuurde uitnodiging tot het doen van aangifte; 
 • Voorlopige aanslagen;
 • Bent u in het belastingjaar getrouwd of gaan samenwonen? Geef dan ook de datum door;
 • Betaalde kosten kinderopvang + persoonlijke gegevens van uw kinderen.

WIJ MAKEN HET U ECHT MAKKELIJKER!

Ook als particulier bent u bij ons aan het juiste adres. Wij verzorgen graag voor u uw aangifte Inkomstenbelasting. Voordelen:

 • U betaalt niet te veel belasting;
 • Wij maken gebruik van alle fiscale mogelijkheden die er zijn;
 • Wij voorzien u van een checklist van de benodigde papieren;
 • Indien u niet in de gelegenheid bent om het bij ons langs te brengen dan halen we het gewoon bij u op;
 • U ontvangt alle bescheiden retour, inclusief de berekening van uw aangifte.